องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกรมทรัพยากรบาดาล ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 17  สิงหาคม  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกรมทรัพยากรบาดาล  ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน  การเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เติมลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

ประโยชน์ของการเติมน้ำใต้ดิน 

ได้แก่

  1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาการลดลงของระดับน้ำใต้ดิน
  2. บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และลดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก
  3. แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำที่เติมไว้ใต้ดิน สามารถสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่ขาดแคลนน้ำ
  4. ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม เมื่อระดับน้ำบาดาลสูงขึ้นทำให้มีแรงดันมากพอจะผลักดันน้ำเค็มให้ไกลออกไปจากชายฝั่ง
  5. ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ ระดับน้ำใต้ดินฟื้นตัวขึ้นมา จึงไม่ต้องขุดบ่อน้ำลึกกว่าเดิม
คอมเมนท์