โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า 

 

  

  

คอมเมนท์