วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2564   ณ ศาลาประชาคม  ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี   โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป ถวายพระราชกุศล   พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์