เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมัยแรก

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ ได้เดินทางมาเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ในการนี้ ที่ประชุมได้เลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  และ เลขานุการสภาฯ โดยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม

คอมเมนท์