การพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหาส่วนตำบลหนองเต่่า ร่วมกับโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร โต๊ะนั่งในพื้นที่โรงเรียนวัดพานิชธรรมการาม ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อสร้างลดพื้นที่สัมผัสเสี่ยงสูงและสร้างความเชื่อมั่นในการมาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคโควิด-19

คอมเมนท์