จิตอาสาพัฒนาศูนย์พักคอยตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข อสม. และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอย (CI) ตำบลหนองเต่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าพักของผู้ป่วยโควิด-19

คอมเมนท์