พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโดยมีภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสักขีพยาน

คอมเมนท์