จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  9.30-12.00 น. ณ ริมคลองส่งน้ำบ้านสระกระเบื้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสา ดำเนินการกำจัดขยะที่ประชาชนลักลอบไปทิ้งบริเวณริมคลองส่งน้ำบ้านสระกระเบื้อง พร้อมทั้งติดตั้งป้าย “ห้าม!ทิ้งขยะบริเวณนี้”

คอมเมนท์