จัดตั้งด่านชุมชนหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จัดตั้งด่านชุมชนหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  ณ สี่แยกบ้านหนองฟักทอง  เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา  ส่งเสริมการใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ และกวดขันการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

คอมเมนท์