การช่วยเหลือประชาชนกำจัดแมลงปีกแข็งในบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน

กิจกรรมต่างๆ
ในวันที่ 28 เมษายน 2565  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ ด้วงมี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกำนันตำบลหนองเต่า  สมาชิกสภา อบต.หนองเต่า ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการกำจัดแมลงปีกแข็งในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่หมู่ที่ 2

คอมเมนท์