โครงการหมู่บ้านนำร่องจัดตั้งธนาคารขยะและคัดแยกขยะชุมชน

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่5ม.ค.60 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการหมู่บ้านนำร่องจัดตั้งธนาคารขยะและคัดแยกขยะชุมชน ณ วัดโคกสุข ม.2 บ้านโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและเปลี่ยนเป็นเงินสำหรับจ่ายฌาปนกิจหมู่บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

 

  

  

  

  

คอมเมนท์