กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติในพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลายโจร  ต้นน้อยหน่า ต้นมะยม ต้นทับทิม ต้นฝรั่ง

คอมเมนท์