กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 

กิจกรรมต่างๆ

พันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  คนที่ 1 พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  ณ ศาลาประชาคม  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  โดยเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ  วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คอมเมนท์