ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มอบหมายให้พันตรีอุดม พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นายไพฑูรย์ เกตุเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และนายพนมกร  แสนรักษ์ เลขานุการนายกฯ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 22 ครัวเรือน

คอมเมนท์