กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565

กิจกรรมต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยการกุศล การแข่งขันเรือยาว การประกวดสาวงามบ้านหมี่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมส่งสาวงามเข้าประกวด ได้รับรางวัล สาวงามการท่องเที่ยว  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และเป็นการเพิ่มพูนความสามัคคีให้เกิดขึ้น

คอมเมนท์