ศพด.บ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมปีใหม่ 2560

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

 

เมื่อวันที่ มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมสังสรรค์ ปีใหม๋ 2560 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง   มีความร่วมมือจากชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม โดยบรรยากาศมีความเป็นกันเองและเด็กๆ ได้ทำแสดงออกตามความสามารถ อย่างมีความสุข 

 

  

  

  

  

คอมเมนท์