ปลูกต้นไม้ในโครงการโคกหนองนาโมเดลตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบพันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการโคกหนองนาโมเดลตำบลหนองเต่า ร่วมกับนายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่  สำนักงานพัฒนชุมชนอำเภอบ้านหมี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์