รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรม”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ประกอบด้วยต้นมะค่า 120 ต้น ต้นพยูง 20 ต้น ต้นยางนา 10 ต้น ต้นคูน 200 ต้น และต้นทองอุไร 150 ต้น

คอมเมนท์