กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ”รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ใน 8 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

คอมเมนท์