กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ประจำปี 2565

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม  พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ พร้อมคณะ   เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565  โดยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  เวลา 18.00  น. 

คอมเมนท์