พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์