“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  มอบให้พันตรีอุดม   พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1 และพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ วัดพานิชธรรมิการาม ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ให้แก่ต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงปลูก ต้นราชพฤกษ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูก และต้นนิโครธ ต้นไม้โบราณรุกขมรดกของแผ่นดิน

คอมเมนท์