จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 2565

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชน จัดกิจกรรม”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  ณ วัดโคกสุข และวัดบ้านลาด ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

คอมเมนท์