ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2565

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

คอมเมนท์