หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Cooking) ไข่เจียวแสนอร่อย

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบบูรณาการ เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและทักษะ EF  เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ทำการปลูกต้นหอม กระเทียม โดยได้ขอความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง ในการนำหอม กระเทียม และขวดน้ำดื่ม ให้เด็กๆ ได้ทดลองปลูกผัก/พืชไร้ดิน โดยปลูกในน้ำ ดังภาพดังกล่าว และได้นำผลผลิตที่ได้ มาประกอบอาหาร (Cooking)ไข่เจียวแสนอร่อย ไข่เจียวใส่ต้นหอม กระเทียม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียน เป็นอย่างมาก

คอมเมนท์