โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565 นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และนายพนมกร  แสนรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับหัวหน้าสำนักปลัด     เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข และ Caregiver มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566  จำนวน 14 รายๆละ 120 ชิ้น ตามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า

คอมเมนท์