โครงการหมู่บ้านนำร่องจัดตั้งธนาคารขยะและคัดแยกขยะชุมชน มี.ค.2560

กิจกรรมต่างๆ

เดือนมีนาคม 2560 อบต.หนองเต่า ได้ดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านนำร่องจัดตั้งธนาคารขยะและคัดแยกขยะชุมชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและรับซื้อขยะรีไซด์เคิล รับบริการจัดเก็บขยะอันตราย  หมู่ 1 บ้านตลาดหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข หมู่ที่ 5 บ้านลาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา หมู่ 7 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

คอมเมนท์