โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (ด่านชุมชน) จำนวน 1 แห่ง ณ สี่แยกหนองฟักทอง (ทางหลวงชนบท ลบ 4037) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. อสม. และประชาชนในพื้นที่

คอมเมนท์