เข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ ต.พุคา

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 18.30-19.30 น. นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย

คอมเมนท์