กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. กิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566  ณ อำเภอบ้านหมี่ นำโดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยส่วนราชการ โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ้านหมี่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นางชุติกาญจน์   ตั้งโสภณ ผู้อำนวยการกองคลัง  นางละอองดาว  ทองมี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางจิราพร  แสงนาค ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คอมเมนท์