ศพด.บ้านสระกระเบื้องร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 ศพด.บ้านสระกระเบื้อง สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง  เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-19  กุมภาพันธ์ 2566

คอมเมนท์