กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมวันเด็กได้รับความร่วมมือและของสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น รถจักยานต์ ขนม นม อุปกรณ์เครื่องเขียน และอื่น ๆ มากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านปลัด อบต. ประธาน คณะกรรมการศพด.บ้านโคกสุข ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  และการมอบของรางวัล ทุนการศึกษา ต่าง ๆ คณะครูจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   เป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณแทนเด็ก ๆ

คอมเมนท์