กิจกรรม “เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยฟันดี” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขได้จัดกิจกรรม “เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยฟันดี”เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีนางสาวพรนภัส เกษม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองเต่า มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตอนามัยในช่องปากให้กับผู้ปกครอง แจกอุปกรณ์ในการแปรงฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนทั้ง 2 ศพด. คณะครูขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างสูง

คอมเมนท์