เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมต่างๆ
นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

  1. การดับเพลิงที่ลุกลามจากเตาเผาถ่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  2. การฉีดล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันบริเวณวัดสระกระเบื้อง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วัดสระกระเบื้อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
  4. สนับสนุนฉีดล้างท่อระบบประปาโรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
  5. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์วัดโคกสุข ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  6. แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  7. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำนักสงฆ์หนองฟักทอง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
คอมเมนท์