กำจัดวัชพืชคลองลำโพนทอง

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้พันตรีอุดม พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และจิตอาสา หมู่ที่ 2 บ้านโคกสุข ดำเนินการฉีดยากำจัดวัชพืชริมคลองลำโพนทอง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

คอมเมนท์