วัน อปพร.” ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น  นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบผู้แทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองเต่า  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566  ณ  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดลพบุรี   เป็นประธานการจัดกิจกรรม และมี นายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์ อปพรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพรผู้นำ อปพรสมาชิก อปพร.จังหวัดลพบุรี และมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูความสำคัญ และเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม และเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คอมเมนท์