จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

กิจกรรมต่างๆ

จิตอาสาพระราชทานตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยการทำความสะอาดถนน วัด ศาลาเอนกประสงค์ ตัดกิ่งไม้ รวมถึงการรณรงค์หยิดทรายอะเบทดำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่  10- 20 เมษายน 2566

คอมเมนท์