รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566

กิจกรรมต่างๆ
นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

    1. แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6
    2. ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8
    3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดบ้านลาด วัดสระกระเบื้อง และโรงเรียนบ้านสระกระเบื้อง
    4. สนับสนุนการจัดตั้งด่านชุมชน ณ สี่แยกหนองฟักทอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2566
คอมเมนท์