กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2558

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่  10 เมษายน  2558  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ  โดยมี นายเล็ก  ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานพิธี ในงานมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัว

 

 

คอมเมนท์