ปปช.ลพบุรี เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน2566 สำนักงานปราบปรามป้องกันการทุจริตจังหวัดลพบุรีเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์