รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

กิจกรรมต่างๆ
นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกให้บริการประชาชน และกิจกรรมอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

    1. แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8
    2. ระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บริเวณข้างลานวัดหนองฟักทอง
    3. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 วัดบ้านลาด หมู่ที่ 1 วัดหนองเต่า และหมู่ที่ 8 วัดสระกระเบื้อง
    4. กิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ณ หมู่ที่ 2 วัดโคกสุข
คอมเมนท์