งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดย พันตรีอุดม  พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 1 และ นายไพฑูรย์   เกตุเผือก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  26 มิถุนายน 2566   โดยมีกิจกรรมตักบาตร  อาหารแห้ง  ถวายเป็นพระราชกุศล   ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์