26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วยการทำสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด การเดินรณรงค์ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป

คอมเมนท์