ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2566

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 7  มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์