การอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็งเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมต่างๆ

นายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มอบหมายให้พันตรีอุดม  พุฒหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนเข้มแข็งเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม การบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย รวมถึงให้ความรู้เรื่องจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

 

คอมเมนท์