กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

กิจกรรมต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ วัดโคกสุข และสระหลวงบ้านโคกสุข  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์โบสถ์ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณโดยรอบเมรุ  และตัดหญ้ารอบสระหลวงบ้านโคกสุข

คอมเมนท์