สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการ “สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566”  เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดไปยังเด็กและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมวัดต่างๆ ในเขตตำบลหนองเต่า กำหนดการหล่อเทียน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 และพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ชาวตำบลหนองเต่า ได้ร่วมมือร่วมใจกันหล่อเทียน และประดับต้นเทียน ร่วมกิจกรรมทำบุญ สร้างกุศล ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกั

คอมเมนท์