กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมต่างๆ

อำเภอบ้านหมี่  ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2566 ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พันตรีอุดม    พุฒหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 1   นายไพฑูรย์     เกตุเผือก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า คนที่ 2 และ นายปรีชากมล  กระเป๋าทอง  เจ้าพนักงานธุรการ   เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

คอมเมนท์