กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรมต่างๆ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ  ด้วงมี  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ริมถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง  ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยร่วมกันตัดต้นไม้ข้างทางและปลูกผักสวนครัวตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

คอมเมนท์