มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  โดยปลูกผักสวนครัวและสวนผลไม้เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองเลา ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุุรี

คอมเมนท์